Nahoru
Domů O nás Ceník Akutní péče Napište nám 

MUDr. Tomáš Neumann

ambulance psychiatrie a sexuologie

Dukelských hrdinů 200, 269 01 Rakovník
(areál Masarykovy nemocnice)

tel. 722 660 675

Zpět

Ceník

Služby hrazené zdravotní pojišťovnou

Základní služby pro pojištěnce zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

Placené služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

Další služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou poskytovány za přímou platbu. Ceny odpovídají rozsahu výkonu.

Lékařská zpráva - potvrzení o zdravotním stavu (na vyžádání ) 150
Lékařská zpráva pro potřeby soudního řízení, policie 300
Lékařská zpráva pro instituce (sport, soustředění, k výkonu práce, studiu) 300
Vyžádaná lékařská zpráva pro nezdravotní pojišťovnu 350
Lékařská zpráva pro potřeby školy (přerušení studia, individ. výuk. plán) 150
Lékařská zpráva pro potřeby ÚP, zaměstnavatele 200
Lékařská zpráva pro potřeby soc. oboru (příspěvek na péči, ZTP...) 200
Návrh na lázeňskou léčbu – samoplátce 300

Drobné administrativní úkony

Tisk lékařské zprávy z klin. vyšetření pro osobní účely / archivaci 50
Kopie vyšetření + popis - pro osobní účely / archivaci 50
Stručný výpis ze zdravotnické dokumentace - administrativní úkon 100

Klient bez zdravotního pojištění

Konzultace nepojištěného – komplexní vyšetření 2000
Cílené vyšetření nepojištěného 30 min. 800
Kontrolní vyšetření nepojištěného 10 - 20 min. 400
Minimální kontakt s lékařem (např. recept) 100
Lékařská zpráva pro nepojištěného 150
Doporučení lázeňské léčby nepojištěného 1000

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají ceníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K žádné z poskytnutých zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.